استانداری ایلام

زنان دارای نقش کلیدی در انتقال فرهنگ و الگوی صحیح مصرف به فرزندان هستند

زنان دارای نقش کلیدی در انتقال فرهنگ و الگوی صحیح مصرف به فرزندان هستند

زنان دارای نقش کلیدی در انتقال فرهنگ و الگوی صحیح مصرف به فرزندان هستند

زنان دارای نقش کلیدی در انتقال فرهنگ و الگوی صحیح مصرف به فرزندان هستند 
 
در تاریخ 1403/1/30 در راستای فرهنگ سازی الگوی صحیح مصرف آب ،نشست مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان در محل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری  برگزار گردید  
در این نشست آقای حیدری مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان خواستار برگزاری کارگاه های آموزشی برای بانوان دستگاه های اجرایی شد و گفتند : در راستای الگوی صحیح مصرف آب ونقش کلیدی زنان برای بانوان سطح استان با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری شد. 
خانم الیاس پوریان مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ضمن استقبال از طرح مذکور گفت: زنان دارای نقش کلیدی در انتقال فرهنگ و الگوی صحیح مصرف به فرزندان بوده و باید در تصمیم گیری برنامه ها مشارکت داشته باشند.  
ایشان گفتند :زنان عهده دار وظیفه سنگین پرورش نسل و تربیت فرزندان هستند. بنابراین آنان عامل اصلی انتقال فرهنگ در زمینه آب به نسل های آینده  هستند.  
 وی افزود: با توجه به اینکه زنان نقش وسیعی در اداره امور خانواده دارند و بالتبع یکی از الزامات آن دسترسی به آب سالم و مناسب است، زنان بیشتر از مردان در معرض اثرات نا مساعد کم آبی قرار می گیرند، پس لازم است این گروه از افراد جامعه توجه ویژه ای به رعایت الگوی مصرف بهینه آب داشته باشند.  
ایشان افزودند: زنان نقش مهمی در مدیریت مصرف آب ایفا می کنند و به دلیل وجود همین نقش، دارای دانش قابل توجهی در ارتباط با منابع آب هستند، بنابراین کلید موفقیت برنامه ها و سیاستهای های توسعه منابع آب محسوب می شوند .

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است