استانداری ایلام

مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی

 

ساسان کرمشاهی

دکتری علوم سیاسی از دانشگاه اصفهان

سوابق اجرایی

– دارای چند مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر و ممتاز

– تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان ایلام

- کارشناس اموراجتماعی و انتخابات فرمانداری شهرستان دره شهر

- کارشناس امنیتی و انتظامی فرمانداری شهرستان دره شهر

- کارشناس سیاسی استانداری

 – معاون مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری به مدت 2 سال

- مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ( از اول تیرماه 1396 تا کنون )

– رئیس کارگروه اربعین اتباع خارجی ستاد ویژه اربعین استان

- نماینده استانداری در هیات فنی اشتغال اتباع خارجی استان

- مسئول دبیرخانه ستاد بهبود تغذیه و امنیت غذایی استان

- معاون اجرایی ستاد سرشماری شهرستان دره شهر در سالهای 1385 و 1390

- نماینده تام الاختیار فرماندار در کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان به مدت 8 سال

- مشاور امور ایثارگران فرماندار به مدت 4 سال

- دبیر شورای اسلامی شهرستان دره شهر به مدت 10 سال