استانداری ایلام

فرم ها و فایل ها

کاربران گرامی در این بخش میتوانند فرم ها و فایل های مورد نیاز خود را دریافت نمایند
عنوان توضیحات تاریخ ثبت فایل پیوست
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد 1398/10/16 09:16 دریافت اینفوگرافی
مواد 91 و 92 قانون مدیریت مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری 1398/10/16 09:17 دریافت اینفوگرافی
مواد 13 و 14 مواد 13 و 14 قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد 1398/10/16 09:18 دریافت اینفوگرافی
دریافت گزارشات مردمی دریافت گزارشات مردمی در بازرسی استانداری 1398/10/16 09:23 دریافت اینفوگرافی
شرح وظایف استانداری شرح وظایف استاداری 1399/11/14 05:53 دریافت اینفوگرافی
نتایج آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی 1399/11/20 05:01 دریافت اینفوگرافی
دعوت از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دعوت از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی استانداری 1399/11/20 10:16 دریافت اینفوگرافی
فرم استشهاد محلی برای آزمون استخدامی فرم استشهاد محلی برای آزمون استخدامی 1399/11/20 11:28 دریافت اینفوگرافی
لیست موافقت نامه در سال 99 لیست موافقت نامه در سال 99 1399/12/03 06:26 دریافت اینفوگرافی
پرسنلی پرسنلی 1399/12/13 09:47 دریافت اینفوگرافی