استانداری ایلام

مدیرکل دفتر امور سیاسی،تقسیمات کشوری و انتخابات

خیراله گراوند

فوق لیسانس علوم سیاسی

سوابق اجرایی :

     .     کارشناس امور سیاسی،دهستانها و شوراها

     .     بخشدار مرکزی آبدانان

     .     معاون فرماندار آبدانان

     .     فرماندار دره شهر