استانداری ایلام

بازدید استاندار ایلام، معاونین و فرماندار مهران از پایانه مرزی