استانداری ایلام

حضور میدانی دکتر بهرام‌نیا استاندار ایلام در پایانه برکت