voting
  • بازديد كنندگان آن لاين : 2
  • بازديد كنندگان اين صفحه : 8434
  • بازديدكنندگان امروز : 91
  • كل بازديدكنندگان : 5451870

قوانین و مقررات

جهت مشاهده یا دانلود روی فایل مورد نظر کلیک کنید:

 

   دانلود : کمیسیون_ماده___77قانون_شهرداری.pdf           حجم فایل 1639 KB
   دانلود : ساماندهی_وارائه_خدمات_سفر_ویژه_نوروز_95.pdf           حجم فایل 2903 KB
   دانلود : بخشنامه_بودجه_سال_1395_شهرداری_های_کشور.pdf           حجم فایل 527 KB
   دانلود : آشنایی_با_طرح_های_توسعه_شهری.pdf           حجم فایل 3826 KB
   دانلود : آشنایی_با_تشریفات_مناقصه_ومزایده_.pdf           حجم فایل 2366 KB
   دانلود : asl_bodge.pdf           حجم فایل 2407 KB
   دانلود : فهرست بخشنامه، قوانین و آراء دیوان مرتبط با عوارض شهرداریها           حجم فایل 767 KB
   دانلود : قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384           حجم فایل 38 KB
   دانلود : تصويب نامه راجع به بهاي اراضي، ساختمان‌ها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي           حجم فایل 27 KB
   دانلود : آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك           حجم فایل 69 KB
   دانلود : آئين نامه اجرايي ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 30/3/1349           حجم فایل 28 KB
   دانلود : لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 13/6/1358           حجم فایل 30 KB
   دانلود : آئين نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهاي املاك           حجم فایل 29 KB
   دانلود : قانون ماليات بر ارزش افزوده           حجم فایل 107 KB
   دانلود : قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347/9/7 با اصلاحات بعدي           حجم فایل 88 KB
   دانلود : تعيين بهاي اراضي، ساختمان‌ها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي           حجم فایل 28 KB
   دانلود : ضوابط بهاي اراضي و ساختمان‌ها و مستحدثات موضوع ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري           حجم فایل 60 KB
   دانلود : آئين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري           حجم فایل 34 KB
   دانلود : متن اصلاحي بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده           حجم فایل 27 KB
   دانلود : آيين نامه بند (14) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده           حجم فایل 28 KB
   دانلود : قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن           حجم فایل 60 KB
   دانلود : اعتبار آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور           حجم فایل 26 KB
   دانلود : آئين‌نامه اجرائي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري           حجم فایل 52 KB
   دانلود : قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري           حجم فایل 42 KB