voting
  • بازديد كنندگان آن لاين : 1
  • بازديد كنندگان اين صفحه : 7840
  • بازديدكنندگان امروز : 79
  • كل بازديدكنندگان : 5451858

دستورالعمل ها و شیوه نامه ها

جهت مشاهده یا دانلود روی فایل مورد نظر کلیک کنید:

   دانلود : شیوه نامه تشکیل نشست های مشورتی فرمانداران در امور دهیاریها           حجم فایل 100 KB
   دانلود : شیوه تشکیل نشست های مشورتی دهیاران زن کشور           حجم فایل 89 KB
   دانلود : شیوه نامه تشکیل نشست های مشورتی دهیاران کشور           حجم فایل 2743 KB
   دانلود : شیوه نامه تشکیل نشست های مشورتی بخشداران در امور دهیاریها           حجم فایل 100 KB
   دانلود : شیوه نامه اجرایی اختصاص کد پستی ده رقمی به امکان روستایی           حجم فایل 42 KB
   دانلود : شیوه نامه تهیه طرحهای تفکیک از مبدأ و دفن بهداشتی پسماندهای روستایی           حجم فایل 66 KB
   دانلود : نظامنامه تشکیل دبیرخانه جشنواره طرحهای برگزیده روستایی           حجم فایل 97 KB
   دانلود : نحوه صدور گواهینامه های آموزشی           حجم فایل 107 KB
   دانلود : منشور اخلاقی دهیاریها           حجم فایل 78 KB
   دانلود : مکان یابی و ساخت پایگاه آتش نشانی روستایی           حجم فایل 279 KB
   دانلود : فرآیند صدور مجوز تأسیس دهیاری           حجم فایل 92 KB
   دانلود : اخذ نیم درصد قراردادها پیمانکاری در محدود روستا           حجم فایل 82 KB
   دانلود : دستورالعمل تشکیل تعاونیها           حجم فایل 145 KB
   دانلود : نحوه شماره گذاری پلاک اماکن روستایی           حجم فایل 247 KB
   دانلود : دستورالعمل جدول گذاری معابر روستایی           حجم فایل 1492 KB
   دانلود : 6.pdf           حجم فایل 161 KB
   دانلود : اساسنامه شرکت تعاونی دهیاریهای کشور           حجم فایل 1087 KB