دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی


حضور مدیرکل امور روستایی استانداری
پاسخگوئی جناب آقای آزادی به درخواست های مردمی
حضور هفتگی مدیران دفاتر داخلی استانداری در محل سایت سامد
 ١٤:٠٤ - 1397/10/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازرسی دوره یی دفتر بازرسی از فرمانداری ها ، شهرداری ها و ادارات ثبت احوال استان
اجرای برنامه بازرسی بر اساس شاخص های ابلاغی
بازدید از دستگاه های اجرایی توسط تیم بازرسی دفتر ارزیابی عملکرد
 ٠٩:٢٦ - 1397/10/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور مدیرکل اقتصاد و دارئی استان
پاسخگوئی مدیران
حضور مدیرکل محترم اقتصاد و دارائی استان در سایت سامد
 ١٢:٣٦ - 1397/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور مدیرکل اداره امور مالیاتی استان
پاسخگوئی مدیران
حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی در سامد جهت پاسخگوئی به مردم
 ٠٩:٤٠ - 1397/09/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور مدیرکل اداره مالیاتی
پاسخگوئی مدیران
حضور مدیرکل اداره مالیاتی استان در سامد
 ١٠:٤٤ - 1397/09/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور سرکار خانم زهرا همتی مدیر کل بهزیستی استان
پاسخگویی مدیران دستگاه های اجرایی به مردم از طریق تلفن 111
ثبت درخواست ها و شکایات مردمی در سایت سامد و پیگیری آن از طریق سامانه تلفنی 111
 ١٢:٠٩ - 1397/08/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور مدیرکل اداره استاندارد استان
پاسخگوئی سرکار خانم همتی به درخواست های مردمی
در راستای رسیدگی به درخواست های مردمی بصورت هفتگی در سایت سامد جهت پاسخگوئی به تلفن 111 ، سرکار خانم همتی پاسخگوی مردم بودند.
 ٠٩:٢١ - 1397/08/20 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>

عنوان