استانداری ایلام

آیت قیصربیگی مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام

چرا مدیران در گزارش عملکرد از دولت اسم می برند!

چرا مدیران در گزارش عملکرد از دولت اسم می برند!

امروز در دولت تدبیر و امید کمتر کسی هست که اسم قاسم سلیمانی دشتکی را شنیده باشد و به راحتی از کنار جسارت، دوندگی و پیگیری های وی در دفاع از مردم بگذرد! او به خاطر همین دوندگی ها و تلاش های شبانه روزی مورد احترام ویژه مردم استان و دولتمردان است.

در سفر اخیر مشاور وزیر کشور در امور روحانیت به ایلام او از نگاه ویژه وزیر به استاندار ایلام گفت و تصریح نمود: "سلیمانی دشتکی از معدود استاندارانی است که تاکنون چند بار وزیر محترم کشور در شورای معاونین به اسم بابت تلاش های تاثیرگذارش در اربعین و سیل اخیر تقدیر کرده است."

با این حال یک سایت استانی در یک اظهار نظر از استاندار ایلام انتقاد کرده که چرا مدیرانش در حین ارائه گزارش عملکرد، از وی نام می برند!

اول اینکه مادامی که برخی استاندار را برای ضعف های یک مدیر زیر سئوال می برند بایست تحمل شنیدن اسم او را در کنار قوت های آن مدیر نیز داشته باشند! نبایست اینجور به مدیران حمله کرد و اتهام زد که وقتی اسمی از دولت و  نماینده عالی او بر زبان آوردند آن را به حساب تملق گذاشت!

با این حال همانطور که همه می دانند بارها استاندار ایلام مخالفت خود را با مصادره کردن خدمات دولت و نظام به نفع اشخاص اعلام کرده است و در جلسات مختلف تاکید داشته که افراد اقدامات نظام و دولت را به اسم خود تمام نکنند چراکه مجموعه دستاوردها حاصل کار جمعی و متعلق به نظام، دولت و مردم است.

دوم اینکه وقتی برخی منتقدان از جمله خود همین رسانه مذکور هر خطای کوچکی از یک دستگاه اجرایی را به پای استاندار می گذارد و فریاد وامصیبتا سر می زند چگونه مادامی که پای بیان دستاوردهای مثبت همان دستگاه به میان می آید نقش استاندار بعنوان دولت بایست انکار شود!

به راستی چگونه می شود نقش استانداران بعنوان نمایندگان عالی دولت را در امورات یک استان انکار کرد، اما به خاطر کوچک ترین ضعف مدیران آن استان انواع نقدها و تخریب ها علیه آنان شکل داد!

بنابراین، وقتی که به بهانه یک نقد ساده از یک دستگاه اجرایی تند ترین انتقادات و تخریب ها علیه استاندار شکل می گیرد، چرا حین موفقیت آن دستگاه نبایست اسمی از نماینده عالی دولت آورده شود!

کلام اخر اینکه افراط و تفریط در هر امری مذموم است؛ نه به این افراط که مدیران همه کارها را منتسب به مدیر مافوق خود کنند و نه به این تفریط که حتی جرات بر زبان آوردن اسم دولت و استاندار را نداشته باشند!

اما سخنی با این رسانه محترم؛
چگونه است آن زمان که دستاوردهای دولت توسط اشخاصی خارج از بدنه دولت مصادره می شود اشکالی وجود ندارد اما همینکه یک مدیر دولتی به حق از مساعدت نماینده عالی دولت در امورات پیش روی دستگاه اجرایی اسمی به میان می آورد، اشکال دارد!

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است