استانداری ایلام

طهماسبی مدیرکل اجتماعی فرهنگی استانداری گفت

تقویت زیرساخت های اجتماعی فرهنگی مستقر درمناطق حاشیه نشین

تقویت زیرساخت های اجتماعی فرهنگی مستقر درمناطق حاشیه نشین

🔸تقویت زیرساخت های اجتماعی فرهنگی مستقر درمناطق حاشیه نشین

طهماسبی مدیر کل اجتماعی فرهنگی استانداری گفت ؛ دفتر اموراجتماعی فرهنگی  یکی ازرسالت های خود را تقویت زیرساخت های اجتماعی فرهنگی مستقر درمناطق حاشیه نشین درراستای بهبودزیست ساکنین محلات  مذکور  باهدف پیشگیری کنترل وکاهش آسیبهای اجتماعی میداند که دراین  زمینه  ازسال ۹۷تاکنون اقدامات خوبی دراین خصوص باحمایت معاونت سازمان امور اجتماعی وزارت کشور صورت گرفته است امسال نیز مبلغ(۱۲۳۵۰میلیون ریال)  ازمحل اعتبارات حوزه اجتماعی وزارت کشور جهت تجهیز مراکز اجتماعی فرهنگی مستقر درمناطق  حاشیه شهرایلام   وشهرستان ملکشاهی  اختصاص  یافته است .
🔸عهدیه طهماسبی گفت:تجهیزات مورد نیاز باهمکاری   آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، کتابخانه ها، بهزیستی، فنی وحرفه ای، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  و  (شهرداری درراستای تجهیز فرهنگ سرای ارغوان وپارکهای مناطق حاشیه شهر)  تهیه ودر مراکز اجتماعی فرهنگی مستقر درمناطق حاشیه  بانبرز، بانبور، سبزی آباد ومحله کارخانه نمک شهر ایلام  ومناطق حاشیه شهرستان ملکشاهی استقرار و مورد بهره برداری قرارخواهند گرفت.
🔸طهماسبی گفت جمعیت حاشیه نشین استان ۹درصد جمعیت استان راتشکیل میدهند که بیشترین جمعیت درحاشیه شهرایلام جمعیتی معادل ۲۱درصد جمعیت شهر ایلام را تشکیل می دهند.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است