استانداری ایلام

مدیر کل امور اجتماعی استانداری

آگهی مناقصه فعالیت دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در سامانه ستاد

آگهی مناقصه فعالیت دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در سامانه ستاد

اطلاعیه

آگهی مناقصه فعالیت دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در سامانه ستاد
استانداری ایلام در نظر دارد اجرای برنامه دفتر تسهیلگری و توسعه محلی "بانبور، سبزی آبادو محله کارخانه نمک " را جهت توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی ، ارتقاِ سرمایه اجتماعی و فرهنگی ، سلامت  فردی و اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی این محله ها از طریق خرید خدمات مشاوره ای از موسسات و شرکت های واجد صلاحیت به انجام برساند .
شرایط متقاضی :
موسسه یا شرکت متقاضی می بایست شرایط بند الف و ب را مشترکا" داشته باشد .
الف )داشتن حداقل یکی از شرایط ذیل ضروری است :
1-شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پایه 3 ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  .
2- شرکت دارای گواهینامه پایه 3 مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
3- شرکت دارای گواهینامه صلاحیت پایه 3 شهرسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی .
4-موسسات غیر تجاری ثبت شده توسط استانداری .
5-مراکز مطالعاتی و پژوهشی نظیر جهاد دانشگاهی ، دانشگاهها و سایر مراکز رسمی .
تبصره : کلیه شرکت ها ، موسسات ، سمن ها ، انجمن ها و خیریه هایی که در سنوات گذشته ، مجری دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی بوده و فعالیت های آن ها توسط وزارت کشور تائید شده است از شرایط فوق مستثنی بوده و متعهد می شوند تا پایان قرارداد فعلی یکی از شرایط فوق را فراهم نمایند برای متقاضیان جدید داشتن حداقل یکی از شرایط 5 گانه فوق ضروری است
لازم به توضیح است اولویت با موسسات ،سمن ها ، انجمن ها و خیریه های بومی استان که دارای سوابق و تجربه فعالیت در خصوص آسیب های اجتماعی هستند میباشد.
ب ) داشتن کلیه شرایط زیر الزامی است :
1-دارای حداقل 3 سال تجربه اجرایی مرتبط و انجام موفق 3 پروژه مرتبط
2- دارای تشکیلات فنی و تخصصی لازم برای اجرای به موقع و با کیفیت تعهدات
3-دارای توان مالی لازم به ویژه جهت پشتیبانی حداقل 4 ماه فعالیت در صورت تاخیر تامین مالی
4-توانایی ارائه ضمانت نامه های لازم جهت انعقاد قرارداد .
5- پذیرش و انجام دقیق شرایط خصوصی قرارداد
لذااز کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود جهت اعلام آمادگی و شرکت در مناقصه پس از دریافت و مطالعه متن قرارداد و شرح تفضیلی خدمات از دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاتاریخ 20/9/98 مدارک خود را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) بارگزاری نمایند  . همچنین کلیه مدارک مذکور درشرایط متقاضی با مهر و امضای تائید به صورت حضوری ( استانداری (دفتر امور اجتماعی و فرهنگی ) تحویل داده شود . شایان ذکر است اعلام  پاسخ به فراخوان هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی نماید و دستگاه مناقصه گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی و دعوت از متقاضیان اقدام خواهد نمود .
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 33335300 تماس حاصل فرمایند .
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ایلام

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است